Resonare De INTER Solaris / video story

MFDF Ji.hlava / Jihlava / Česká republika

Technika / Technika / video, 4K, 14:00 min

Myšlenkový experiment, navazující na Brůhovy kinetické sochy, nahlíží čas jako krajinu. Uhrančivé obrazy hornin, ponořených v mlze, představují anonymní, bezpříznakový prostor. Kamenný terén se stává tváří, do jejíchž vrásek se zapisuje čas jako metafyzická rovina hmotného bytí.

„Dle Augustina není čas jen pohybem nebeských těles, ale spíše ideou, jsoucnem, metafyzickou kategorií, environmentem.“ Z filmu Resonare de INTER Solaris