Resonare De Audire Fluctus

Studio Prám / Praha / Česká republika

Kurátorka / Pavlína Janíková

Technika /500 x 100 cm / laserem řezaný hliník, kovové kuličky, neodýmové magnety, sklo, 100 x 70 cm / tisk pomocí robotického ramene, pokovená textilie


Instalace Resonare de AUDIRE Fluctus navazuje na koncepci oděvu AUDIRE Fluctus. Ta byla poprvé prezentována na jarním Mercedes-Benz Prague Fashion Week 2019. Její podstatou bylo odkrývání neviditelného elektromagnetického vlnění. Nositelé oděvu AUDIRE Fluctus se tak stávali technologickými Flanéry, kterým byla odkryta tato neviditelná vrstva reality. Pro poutníky AUDIRE Fluctus se tak velkoměsto stává pozorovatelným energetickým uzlem a bouře pro ně přináší symfonii v podobě elektromagnetických výbojů hromobití. Instalace Resonare de AUDIRE Fluctus tento fenomén dále zkoumá a rozvádí jej pomocí kinetických objektů, video příběhem a kreseb vytvořených za pomoci robotického ramene. Elektromagnetické vlnění se tedy nejen odráží v jednotlivých dílech, ale stává se spojujícím prvkem celé instalace.