Magna Mutatio / Mechanics Of Reality

Artemis Gallery / Lisabon / Portugalsko
Kurátoři / M. Mendonça, M. J. Teixeira
Umělci / Armin Keplinger, Diogo Gonçalves, Error-43, Ida Kvetny a Studio Above & Below
Technika / giclée tisk na bavlně - 707x1000mm / 3D tisk hliníkový rám / transparentní displej - 2090x790x60mm / video, 4K, 8:30 min

Vraťme se do 60. let, kdy skupina umělců ve složení Nam June Paik a Shuya Abe, Tom Shannon a Edward Ihnatowicz začala experimentovat s robotikou. Jejich umělecká díla, která měla blíže k robotům než k obrazům nebo videím, využívala senzory a umělou inteligenci. A to k pohybu v prostředí a k reakcím na něj, včetně interakce s diváky a velmi často i mezi sebou navzájem. Tento moment znamenal okamžik vzniku vztahu mezi technologií a uměním, dominovaným digitálními nástroji využívající výpočetní výkon. Očima umělců, posedlých jejich současnou realitou, jsme tak sledovali vývoj nové role současného umění. Rostoucí konvergenci mezi vědeckým vývojem v oblasti umělého života a vznikajícím uměleckým hnutím. Je čitelná i v jazyce nastupujících umělců, jako jsou Armin Keplinger, Diogo Gonçalves, Error-43, Ida Kvetny, Kryštof Brůha a Studio Above & Below. Kteří svým uměleckým přístupem stírají hranic mezi uměním a vědou. Tito umělci, kterým jde o předvídání vzorce chování světa, využívají informační technologie způsobem, který připomíná metodologii vědeckého výzkumu. Pokud se v daném díle objeví určitá přirozená mechanika, děje se tak v rámci její tradiční role, zobrazené popisně a pasivně, jako referenční bod nebo metafora. Tato díla se zde propojují, aby zkoumala témata a procesy prostřednictvím digitálního jazyka.

V rámci skupinové výstavy Mechanics Of Reality v Portugalské galerii Artemis. Byla prezentována i série děl Magna Mutatio. Koncept Magna Mutatio zkoumá transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních toků a ledovcových útvarů. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování, divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku. Zde prezentovaná kolekce ve formě generativních grafik, 3D tištěného objektu a světelné video-instalace se zaměřovala na transformaci Portugalského hlavního města Lisabonu. Proměnu zeleně v něm a změnu kvality vody protékající řeky Tejo za dobu šesti let. Magna Mutatio pro své pozorování využívá dataset Evropské kosmické agentury ESA, jejíž program Copernicus se zabývá dálkovým průzkumem Země. ESA umožňuje využívat záznamy z vesmírných družic Sentinel 1-5, které zkoumají povrch Země pomocí radarového a elektromagnetického snímání. Detailní údaje ze satelitů slouží jako médium pro specificky vytvořený algoritmus, který generuje obraz na základně vložených dat z daného místa. Algoritmus, který Magna Mutatio používá, je jakousi laboratoří pracující podle předem nastavených kritérií. Jednotlivé procesy na sebe ovšem vzájemně reagují a vytváří nové situace. Tento generativní proces je tak hlavním mechanismem v konceptu Magna Mutatio. Skrze novou perspektivu Magna Mutatio komunikuje svým jazykem generativní predikce a algoritmické vizualizace reality, která se neustále proměňuje stejně jako svět okolo nás.