Magna Mutacio / Lake MacKay

Arthouse Hejtmánek / Praha / Česko

video, 4K, 00:07:21 min

 

Magna Mutacio je název sérii děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních toků a ledovcových útvarů. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování, divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

V díle Magna Mutatio / Lake MacKay může divák pozorovat tříletý cyklus toho slaného jezera. Které se nachází na hranici států Západní Austrálie a Severní teritorium. Jezero se zalévá pouze po sezónních deštích. A je klasifikováno jako efemérní jezero, což znamená, že existuje pouze po srážkách.

Na jezeře se nachází několik ostrovů, které jsou porostlé pouštním rostlinstvem a řasami, jež berou vlhkost z nejnižších míst jezerní pánve, kde se drží voda. Na povrch se vzlínáním a vypařováním dostávají soli a minerály, které způsobují bílou barvu povrchu jezerní pánve. Tyto změny jsou pozorovatelné z vesmíru a pro které Magna Mutacio používá dálkový průzkum země.

Pro ten Magna Mutacio ve svém procesu, využívá dataset Evropské kosmické agentury ESA, jejíž program Copernicus se zabývá družicovým monitorováním Země. ESA umožňuje využívat záznamy z vesmírných družic Sentinel 1-5, které zkoumají povrch Země pomocí radarového a elektromagnetického snímání.

Detailní údaje ze satelitů slouží jako médium pro specificky vytvořený algoritmus, který generuje obraz na základně vložených dat z daného místa. Algoritmus, který Magna Mutacio používá, je jakousi laboratoří pracující podle předem nastavených kritérií. Jednotlivé procesy na sebe ovšem vzájemně reagují a vytváří nové situace. Tento generativní proces je tak hlavním mechanismem v konceptu Magna Mutacio. Skrze novou perspektivu Magna Mutacio komunikuje svým jazykem generativní predikce a algoritmické vizualizace reality, která se neustále proměňuje stejně jako svět okolo nás.

blank
blank
blank
blank
blank
blank