Magna Mutatio / Alternativní modely budoucnosti

Pragovka Gallery / Praha / Česká republika
Kurátorka / Monika Szucsova
Umělci / Andrea Uváčiková, Kryštof Brůha, Michal Mitro, András Cséfalvay
Technika / kombinované hliníkové profily 2000x1500x500mm  / transparentní displej - 640x600x30mm / generativní video


Magna Mutacio je název sérii děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních toků a ledovcových útvarů. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování, divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Aktuální světelná video-instalace Magna Mutacio se zaměřuje na transformaci šesti ledovců v průběhu šesti let. Bear Glacier, Aljaška, Glacier Grey, Chile, Sermeq Kujalleq, Grónsko, Nordenskiold, západní Grónsko, Helheim, Grónsko, Byrd, Antarktida. Tuto skutečnost prezentuje skrze transparentní displeje, které propojují zkoumanou virtuální vrstvu reality s hmatatelnou realitou galerie. Celý projekt je inspirovaný výzkumem Livie Jakob a její studie "Spatially and temporally resolved ice loss in High Mountain Asia and the Gulf of Alaska observed by CryoSat-2 swath altimetry between 2010 and 2019", ve které se věnuje novému způsobu mapování ledovců pomocí radarového výškoměru. Díky tomuto postupu je možné zkoumat nepřístupné ledovcové oblasti. Magna Mutacio ve svém procesu, stejně jako Jacob, využívá dataset Evropské kosmické agentury ESA, jejíž program Copernicus se zabývá dálkovým průzkumem Země. ESA umožňuje využívat záznamy z vesmírných družic Sentinel 1-5, které zkoumají povrch Země pomocí radarového a elektromagnetického snímání.

Detailní údaje ze satelitů slouží jako médium pro specificky vytvořený algoritmus, který generuje obraz na základně vložených dat z daného místa. Algoritmus, který Magna Mutacio používá, je jakousi laboratoří pracující podle předem nastavených kritérií. Jednotlivé procesy na sebe ovšem vzájemně reagují a vytváří nové situace. Tento generativní proces je tak hlavním mechanismem v konceptu Magna Mutacio. Skrze novou perspektivu Magna Mutacio komunikuje svým jazykem generativní predikce a algoritmické vizualizace reality, která se neustále proměňuje stejně jako svět okolo nás.