Magna Mutacio / Natron

Galerie Artefin / Praha / Česko
Technika / generativní video, 4K, 00:02:22 min


Magna Mutatio je název série děl, která zkoumají transformaci vybraného území v čase, konkrétně proměnu měst, krajiny, vodních toků a ledovcových útvarů. Mapována je proměna území, které by při jeho velikosti a dlouhém časovém úseku pozorování, divák nemohl ze své perspektivy vnímat. Díla tak nabízí makro pohled na danou problematiku.

Generativní digitální grafika a video Magna Mutatio / Natron zkoumá transformaci Natronového jezera v severní Tanzanii v průběhu jednoho roku. Jezero Natron je unikátním přírodním úkazem. Netypicky vysoké pH jezerní vody a teplota až 60°C, způsobené masivním výparem a tudíž nadměrnou koncentrací uhličitanu sodného, vytváří specifické podmínky druh sinic, které barví jezero do červena. Tento neobvyklý jev je možné pozorovat i z vesmíru.

Magna Mutatio využívá dataset Evropské kosmické agentury ESA, jejíž program Copernicus se zabývá dálkovým průzkumem Země. ESA umožňuje využívat záznamy z vesmírných družic Sentinel 1–5, které zkoumají povrch Země pomocí radarového a elektromagnetického snímání.
Detailní údaje ze satelitů slouží jako médium pro specificky vytvořený algoritmus, který generuje obraz na základně vložených dat z daného místa. Algoritmus, který Magna Mutatio používá, je jakousi laboratoří pracující podle předem nastavených kritérií. Jednotlivé procesy na sebe vzájemně reagují a vytváří nové situace. Tento generativní proces je hlavním mechanismem v konceptu Magna Mutatio. Skrze novou perspektivu Magna Mutatio komunikuje svým jazykem generativní predikce a algoritmické vizualizace reality, která se neustále proměňuje stejně jako svět okolo nás.