Magna Mutacio / Lake MacKay

Arthouse Hejtmánek / Praha / Česko
Kurátor / Tomáš Hejtmánek
Technika / generativní video, 4K, 00:07:21 min

Dílo Magna Mutatio / Lake MacKay mapuje tříletý cyklus toho slaného jezera. Které je obklopené pouští a nachází se na hranici států Západní Austrálie a Severní teritorium. Jezero je klasifikováno jako efemérní jezero, což znamená, že existuje pouze po srážkách. Právě srážky a následné vypařování vodní plochy udává jezeru jeho transformační koloběh.

V rámci ekosystému tohoto reverzního ostrova, můžeme pozorovat několik dominantních jevů. Na jezeře se objevují sezónní ostrůvky porostlé pouštním rostlinstvem a řasami, jež berou vlhkost z nejnižších míst jezerní pánve, kde se drží voda. Na povrch se zas vzlínáním a vypařováním dostávají soli a minerály, které způsobují bílou barvu povrchu jezerní pánve.

Tyto vzájemně se ovlivňují vlivy proměňují vizuální stránku jezera a neustále generují nové kombinace které jsou pozorovatelné z vesmíru. Pro jejich zachycení využívá Magna Mutacio dálkový průzkum země skrze dataset Evropské kosmické agentury ESA. Jejíž program Copernicus se zabývá družicovým monitorováním Země. ESA umožňuje využívat záznamy z vesmírných družic Sentinel 1-5, které zkoumají povrch Země pomocí radarového a elektromagnetického snímání.

Detailní údaje ze satelitů slouží jako médium pro specificky vytvořený algoritmus, který generuje obraz na základně vložených dat z daného místa. Algoritmus, který Magna Mutacio používá, je jakousi laboratoří pracující podle předem nastavených kritérií. Jednotlivé procesy na sebe ovšem vzájemně reagují a vytváří nové situace. Tento generativní proces je tak hlavním mechanismem v konceptu Magna Mutacio. Skrze novou perspektivu Magna Mutacio komunikuje svým jazykem generativní predikce a algoritmické vizualizace reality, která se neustále proměňuje stejně jako svět okolo nás.

Magna Mutacio / Lake MacKay / Insulae

Technika / generativní video, 4K, 00:03:31 min

Dílo Magna Mutatio / Lake MacKay / Insulae  se zaměřuje na sezónní ostrůvky na severovýchodě jezera.

Magna Mutacio / Lake MacKay / Ora

Technika / generativní video, 4K, 00:04:14 min

Dílo Magna Mutatio / Lake MacKay / Ora Blíže prozkoumává jižní břeh jezera.