Intra Fluidum

Chov / Barchov / Česká republika

Kurátorka / Kristýna Pozlerová

Technika / 2000 x 2000 cm / kombinované hliníkové profily, laser, skleněná baňka, voda z požární nádrže


Instalace Intra Fluidum je specificky navržena pro galerii Chov, ve které po dobu dvou měsíců propojovala vodní mikrosvět s naší realitou. Podstatou této vizuální laboratoře je kontinuální skenování vodních kapek za pomoci laserového paprsku. Díky tomuto principu vzniká unikátní projekce, ve které může divák spatřit dříve skryté systémy mikroorganismů. Další rovinou instalace Intra Fluidum je propojení imaginace diváka s projekcí vycházející z jedinečných podmínek místa. Pro tento účel využívá instalace Intra Fluidum lokální zdroj vody - v tomto případě požární nádrž za galerií. Protože se jedná o zdroj vody přímo z místa instalace, může se divák snáze synchronizovat s akcí Intra Fluidum a nalézat tak souvislosti mezi místem a projekcí.