Audire Fluctus

mbpfw 2019 / OD Kotva / Praha / Česká republika

Technika / víceúrovňový design, reflexivní, pokovená textilie


Audire Fluctus zkoumá vzájemně se ovlivňující roviny technologie člověka a prostředí. Koncept je zhmotněný v podobě oděvu. Dovoluje jeho nositeli poodstoupit od technologických médií a nahlédnout na ně z jiné pozice. 

Technologická imunita je zastoupena vrchní vrstvou zhotovenou z pokovené textilie. Díky tomuto materiálu je oděv schopen výrazně redukovat elektromagnetické záření, které přichází nebo odchází od nositele. Odstínění vytváří z Audire Fluctus jakýsi neviditelný plášť pro technologii. Koncept se zaměřuje na pokročilé technologie využívajících pro své fungování elektrickou energii, ale také na elektromagnetické záření - část spektra, kterou používáme pro přenosy dat, telefonních hovorů nebo radiového spojení.

Před elektromagnetickým vlněním se nositel může skrýt, ale může ho i poslouchat, což koresponduje s jeho názvem - Audire Fluctus znamená poslouchat vlny. Prostřední vrstva dokáže detekovat a následně pomocí zvuku reprezentovat elektromagnetické vlnění nositeli, umožňuje nahlédnout do světa dříve skrytého a stát se jeho pozorovatelem. Spodní vrstva oděvu pracuje s viditelnou částí elektromagnetického spektra. Je vyrobena z reflexní textilie a dokáže odrážet světlo.

Poutník Audire Fluctus zahalen do zlatavého pláště, v němž může putovat mimo spektrum technologického vnímání. Kterému je dovoleno nahlížet za pomyslnou hranici toho, jak technologii běžně vnímáme.

Projekt Audire Fluctus vznikl v kolaboraci s módními návrháři Ivou BurkertovouŽil Vostalovou
Projekt by dále nemohl vzniknout bez skvělé podpory Vodafone Czech Republic v rámci výzvy
#jetovtobě