Audire Fluctus

mbpfw 2019 / OD Kotva / Praha / Česká republika

víceúrovňový design, pokovená textilie


Audire Fluctus zkoumá vzájemně se ovlivňující roviny technologie člověka a prostředí.  Tento koncept je zhmotněný v podobě oděvu. Dovoluje jeho nositeli podstoupit od technologických medií a tím na ně nahlédnout z jiné pozice. Tato technologická imunita je zde zastoupena díky vrchní vrstvě tohoto víceúrovňovým designu. Ta je zhotovena z pokovené textilie. Díky tomuto materiálu je oděv schopen výrazně redukovat elektromagnetické záření které přichází nebo odchází od nositele. Audire Fluctus se díky tomuto odstínění stává jakým si neviditelným pláštěm pro technologii. V rovině Audire Fluctus se koncept zaměřuje na pokročilé technologie které pro své fungování využívají elektrickou energii. Elektromagnetické záření je však i část spektra kterou používáme i pro přenosy dat, telefoniích hovorů nebo radiového spojení. Proto i tento datový tok plující prostorem představuje medium pro Audire Fluctus. To koresponduje i s jeho názvem, Audire Fluctus totiž znamená poslouchat vlny. 

A právě toto elektromagnetického vlnění od kterého se může nositel skrýt tak může i poslouchat. Prostřední vrstva totiž dokáže detekovat a následně pomocí zvuku reprezentovat to to vlnění nositeli. Tato detekční schopnost tak dovoluje nositeli nahlédnout do dříve skrytého světa elektromagnetického vlnění a stát se jeho pozorovatelem. Jelikož je elektromagnetické vlnění v rovině Audire Fluctus signifikantním znakem pro technologii jako katovu. Stává se jeho nositel průzkumníkem kterému je dovoleno nahlížet za pomyslnou hranici toho jak na technologii běžně nahlížíme. Poutník Audire Fluctus zahalen do zlatavého pláště tak může putovat mimo spektrum technologického vnímání.

Instalace

Středobodem instalace je projekční zařízení Sonus Lumine sekundus. Tento aparát reaguje na EL. podněty a vlnění instalace, které převádí do vizuálních struktur v kruhovém středu prostoru instalace. Instalace samotná je doprovázena několika sekundárními platformami, které generují, či rovněž interagují s EL. vlněním. Divák tak může vstoupit do dynamického prostředí a svou přítomností ovlivňovat realitu kolem sebe. 

S.L.S. aktivně reaguje na pohyby performerů na kterých se tak budou odrážet snímaná vlnění. Touto vizuální reprezentací technologických principů dojde ke znázornění funkčních prvků obleků přímou aplikací. Díky tomu divák přímo uvidí jak tyto obleky fungují. Záměrnou kombinací vizuálního i neviditelného principu se tak stává celý koncept pro diváka uchopitelným.

Projekt Audire Fluctus vznikl v kolaboraci s módními návrháři Ivou BurkertovouŽil Vostalovou
Projekt by dále nemohl vzniknout bez skvělé podpory Vodafone Czech Republic v rámci výzvy
#jetovtobě

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank